Techniki drukowania

Drukowanie jest sposobem reprodukcji oryginału. Niezależnie od tego czy to jest tekst czy obraz oraz czy drukuje się na papier, tworzywa lub karton.

Istnieje kilka technologii drukarskich, z których można wybierać. Każda technologia druku jest wyjątkowa i ma swoje plusy oraz minusy. Do niedawna jednak miały wspólną cechę. Były ściśle związane z fizycznym naciskiem. Albo w postaci dźwigni albo systemu cylindrów.

Wraz z rozwojem nowych technologii, powyższa własność już nie obowiązuje. Cyfrowy druk nacisku już nie potrzebuje, a drukowanie odbywa się bez udziału elementów pośredniczących i form drukowych.

Rodzaje technik drukarskich

Dzielą się one na podstawie rozkładu drukowanych i niezadrukowanych miejsc na płycie drukarskiej.

Drukowanie wypukłe

W druku wypukłym powierzchnie drukujące znajdują się powyżej powierzchni niedrukujących. Farba jest nanoszona na drukujące powierzchnie a te są następnie, za pomocą nacisku odwzorowane na zadrukowywane podłożu (np. papierze).

W drukowaniu wypukłym wyodrębnia się dodatkowo typografię i fleksodruk.

Druk płaski

W druku płaskim położenie miejsc drukujących i niedrukujących znajduje na jednym poziomie. Różnica między nimi wynika z odmienności fizyko-chemicznej. Powierzchnie drukujące są przygotowane w taki sposób, aby farba do nich przylegała, a z kolei do powierzchni niedrukujących nie przylegała. Po naniesieniu farby farba przenosi się za pomocą nacisku na zadrukowywane podłoże. Najczęściej używanym rodzajem druku płaskiego jest offset, inne rodzaje to litografia i światłodruk.

Druk wklęsły

Podczas drukowania wklęsłego powierzchnia drukująca znajduje się poniżej powierzchni niedrukującej. Na całą formę drukarską naniesiona jest farba, a następnie powierzchniowa warstwa farby jest ścierana, co zapewnia, że pozostaje ona tylko w miejscach zadruku. W dalszej kolejności za pomocą docisku jest ona przenoszona na podłoże drukowe. Rodzajami druku wklęsłego jest rotograwiura i tampondruk.

Druk farboprzenikalny

U druku farboprzenikalnego farba przechodzi wprost przez formę drukarską. W niedrukujących miejscach jest forma zaprojektowane tak, aby farby nie przechodziły przez nią. Jedyną metodą drukowania farboprzenikalnego jest sitodruk.

Druk cyfrowy

Druk cyfrowy jest jedynym, w którym odwzorowanie oryginału nie wykorzystuje nacisku oraz w którym brakuje wzorca w postaci form drukowych, które są odwzorowywane na materiałach zadrukowanych (podłożu drukowym). Druk odbywa się bezpośrednio. Pliki znajdujące się na komputerze generują obraz bezpośrednio na papierze. Druk cyfrowy to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie technika druku działająca na zasadzie elektrografii lub ink-jet’u .

Szczegóły druku cyfrowego.

Druk arkuszowy oraz rotacyjny

W zakresie mechaniki maszyn drukarskich wyróżniamy drukowanie na arkuszach i druk rotacyjny, nazywany czasem zwojowym. Używa się w nich podłoża drukowanego pozornie "nieograniczonego" w postaci roli papieru, która to dopiero po wydrukowaniu jest cięta na poszczególne arkusze. Zaletą tej metody jest jej szybkość drukowania, wyraźnie większa niż u druku arkuszowego. Metoda ta jest obecnie stosowana głównie do drukowania gazet.

W przeciwieństwie do powyższego druk arkuszowy od początku pracuje z poszczególnymi arkuszami papieru zadrukowywanymi oddzielnie. Szybkość drukowania jest mniejsza niż w maszynie rotacyjnej, ale konstrukcja takiej maszyny jest mniej skomplikowana.

Więcej informacji? Proszę kliknąć tutaj: druk offsetowy.