Tisk a Tiskové Techniky

Tisk je způsob rozmnožení předlohy. Ať už se jedná o text či obrázek nebo tisk na papír, plast či karton.

Je několik tiskových technik, mezi kterými si můžeme zvolit. Každá tisková technika je jedinečná a má své klady a zápory. Jedno však měly až donedávna společné. Byly neodmyslitelně spojené s fyzikální veličinou, tlakem. Buď ve formě páky, nebo soustavy válců.

S vývojem nových technologií už toto neplatí. Digitální tisk tlak k tisku nepotřebuje a tisk probíhá dokonce i bez přítomnosti mezičlánku, tiskové desky.

Druhy tiskových technik

Jsou děleny na základě rozložení tisknoucích a netisknoucích míst na tiskové desce.

Tisk z výšky

U tisku z výšky tisknoucí plochy vystupují nad plochy netisknoucí. Barva je tedy nanesena pouze na tisknoucí plochy a ty jsou poté, pomocí tlaku, obtisknuty na potiskový materiál (např. papír).

Tisk z výšky se dále rozděluje na knihtisk a flexotisk.

Tisk z plochy

U tisku z plochy je postavení tisknoucích a netisknoucích míst v jedné rovině. Rozdíl mezi nimi je na fyzikálně-chemické rovině. Tisknoucí plochy jsou upraveny tak, aby se na ně nanášená barva chytala, a naopak netisknoucí plochy jsou upraveny způsobem, který zaručuje, že se na nich barva nezachytí. Po nanesení barvy je tisková deska, opět pomocí tlaku, obtisknuta na potiskový materiál.

Nejpoužívanější tisk z plochy je ofsetový tisk. Dále sem patří ještě litografie a světlotisk.

Tisk z hloubky

Při tisku z hloubky jsou tisknoucí plochy pod úrovní ploch netisknoucích. Na celou tiskovou desku je nanesena barva a následně je z povrchu setřena, čímž je zajištěno, že zůstane pouze v tisknoucích místech. Ty jsou poté, pomocí tlaku, obtisknuty na potiskový materiál.

Pod tisk z hloubky patří hlubotisk a tamponový tisk.

Průtlačný tisk

U průtlačného tisku barva prochází skrz tiskovou desku. V netisknoucích místech je tisková deska uzpůsobena tak, aby skrze ni barva neprošla.

Jedinou metodou tisku, která patří pod průtlačný tisk, je sítotisk.

Digitální tisk

Digitální tisk je jediný, u kterého se k rozmnožení předlohy nevyužívá tlak a také zde chybí mezičlánek v podobě tiskové desky, která by byla obtiskována na potiskový materiál. Tisk probíhá přímo. Soubory v počítači tedy přecházejí rovnou na papír. Digitální tisk je nejmladší a nejmodernější technikou v tisku a funguje na principu elektrografie nebo ink-jetu.

Digitální tisk podrobně.

Archový tisk a rotační tisk

Z hlediska mechaniky tiskových strojů také rozlišujeme tisk na archový tisk a rotační tisk, kterému se také říká tisk kotoučový.

Rotační, neboli kotoučový tisk používá jako potiskový materiál zdánlivě „nekonečnou“ roli papíru a teprve po potisknutí je role rozřezána na jednotlivé archy papíru. Výhodou této metody je rychlost tisku, která je větší než u archového tisku. Touto metodou jsou v dnešní době tisknuty například noviny.

Archový tisk oproti tomu již od začátku pracuje s jednotlivými archy papíru a každý papír je tak potisknut zvlášť. Rychlost tisku je tedy menší než u tisku rotačního, ale konstrukce strojů pro archový tisk je jednodušší.

Chcete se dozvědět více? Klikněte zde: ofsetový tisk