stroje s referenčním číslem: 17603
Curriculum vitae (CV), (rovněž hláskované kurikulum vité), poskytuje přehled pracovních zkušeností a ostatních kvalifikací osoby. V některých zemích je CV obvykle tím prvním, s čím se potenciální zaměstnavatel setká, pokud jde o uchazeče o zaměstnání, a je typicky používáno k prověřování uchazečů. Curriculum vitae je latinský výraz, který může být volně překládán jako průběh (mého) života nebo jednoduše „životopis“.

Stroje v naší nabídce jsou nyní v situaci podobné lidským žadatelům o nové pracovní místo. Některé stroje jsou téměř nové, jako absolventi a jiné mají za sebou již mnoho let pracovní zkušenosti. Některé jsou více vhodné pro jeden druh činnosti a jiné zase pro druhý. Všechny tyto stroje ale spojuje to, že jsou momentálně z různých důvodů uvolněny ze stávajících služeb a hledají možnost nového uplatnění.

Seznamte se zde v CV stroje se všemi detaily, které se nám podařilo získat.

STAHL TD 78 / 6 2 TD 66 / 4 SA 66

Falcovačka

 
 
Výrobce: Stahl, Ludwigsburg, Germany
Rok výroby: 1998
Max. Formát/šíře: 780x1160 mm (30,7"x45,7")
 

Další popis:
paletový nakladač FD 78 - T
nakládací hlava Tremat
skládací stanice TD 78 / 6 kapes
druhá skládací stanice TD 66 / 4 kapsy
vykladač SA 66 - K/MP
lisovací válce
okénkový lom
řídící stanice
podtlakové kolečko
možnost perforace a rýhování

Dostupnost: ihned
Důvod prodeje: prodej přebytečného zařízení
Technický stav stroje: dobrý stav, plně funkční
stále v produkci
Upozornění: Posouzení stavu stroje uvedené v CV jsme pro Vás získali od posledního provozovatele nebo na základě prohlídky naším zaměstnancem, abychom Vám mohli poskytnout co nejvíce informací.
Pro Vaši větší jistotu doporučujeme Vaši vlastní prohlídku nebo posouzení nezávislým mechanikem. Na stroj Vám nemůžeme poskytnout žádné garance.
Služby: Pokud chcete, abychom vám zajistili demontáž, nakládku, transport, instalaci nebo jiné služby, klikněte prosím sem

Nebo kontaktujte náš tým