stroje s referenčním číslem: 12010
Curriculum vitae (CV), (rovněž hláskované kurikulum vité), poskytuje přehled pracovních zkušeností a ostatních kvalifikací osoby. V některých zemích je CV obvykle tím prvním, s čím se potenciální zaměstnavatel setká, pokud jde o uchazeče o zaměstnání, a je typicky používáno k prověřování uchazečů. Curriculum vitae je latinský výraz, který může být volně překládán jako průběh (mého) života nebo jednoduše „životopis“.

Stroje v naší nabídce jsou nyní v situaci podobné lidským žadatelům o nové pracovní místo. Některé stroje jsou téměř nové, jako absolventi a jiné mají za sebou již mnoho let pracovní zkušenosti. Některé jsou více vhodné pro jeden druh činnosti a jiné zase pro druhý. Všechny tyto stroje ale spojuje to, že jsou momentálně z různých důvodů uvolněny ze stávajících služeb a hledají možnost nového uplatnění.

Seznamte se zde v CV stroje se všemi detaily, které se nám podařilo získat.

RYOBI 925

Ofsetový tiskový archový stroj

 
 

Speciální nabídka

 
Výrobce: RYOBI IMAGIX CO., Tokyo, Japan
Rok výroby: 2007
Počet barev: 5
Max formát: 640x920 mm (25,2"x36,2") cca A1
Počítadlo: 100 mil. tisků
 

Další popis:
alkoholové vlhčení Ryobimatic
chlazení a cirkulace Technotrans
vysoký vykladač
dálkové řízení barevnic a registrů Ryobi PCS-G
poloautomatické zakládání desek
montážní rychloupínací systém desek Ryobi RP 920 včetně děrovačky desek
automatické mytí barevníkových válců, ofsetových potahů
poprašovač
Ryobi PDS-E (Print Density System)
ionizační zařízení
kompresor Atlas Copco GX2 FF

Dostupnost: ihned
Pracovní zkušenosti: První majitel
Důvod prodeje: nákup nového stroje
Technický stav stroje: funkční, stavem a opotřebením úměrný svému stáří, udržovaný
stále v produkci
Názor posledního provozovatele: málo používaný stroj,
výborné tiskové výsledky
Upozornění: Posouzení stavu stroje uvedené v CV jsme pro Vás získali od posledního provozovatele nebo na základě prohlídky naším zaměstnancem, abychom Vám mohli poskytnout co nejvíce informací.
Pro Vaši větší jistotu doporučujeme Vaši vlastní prohlídku nebo posouzení nezávislým mechanikem. Na stroj Vám nemůžeme poskytnout žádné garance.
Výhody stroje: rychlost přípravy stroje k tisku,
stroj velmi vhodný pro tisk větších formátů
Služby: Pokud chcete, abychom vám zajistili demontáž, nakládku, transport, instalaci nebo jiné služby, klikněte prosím sem
Povinné položky (povinný je email nebo telefon)

Nebo kontaktujte náš tým