stroje s referenčním číslem: R 17098
Curriculum vitae (CV), (rovněž hláskované kurikulum vité), poskytuje přehled pracovních zkušeností a ostatních kvalifikací osoby. V některých zemích je CV obvykle tím prvním, s čím se potenciální zaměstnavatel setká, pokud jde o uchazeče o zaměstnání, a je typicky používáno k prověřování uchazečů. Curriculum vitae je latinský výraz, který může být volně překládán jako průběh (mého) života nebo jednoduše „životopis“.

Stroje v naší nabídce jsou nyní v situaci podobné lidským žadatelům o nové pracovní místo. Některé stroje jsou téměř nové, jako absolventi a jiné mají za sebou již mnoho let pracovní zkušenosti. Některé jsou více vhodné pro jeden druh činnosti a jiné zase pro druhý. Všechny tyto stroje ale spojuje to, že jsou momentálně z různých důvodů uvolněny ze stávajících služeb a hledají možnost nového uplatnění.

Seznamte se zde v CV stroje se všemi detaily, které se nám podařilo získat.

NILPETER FA 3300

Flexotiskový stroj

 
 

Speciální nabídka

 
Výrobce: NILPETER A/S., Slagelse, Denmark
Rok výroby: 2000
Počet barev: 4
Max. šíře role: 333 mm
 

Další popis:
barvy na 1, 2 a 3 tiskové jednotce na vodní bázi
barva na 4 tiskové jednotce na vodní bázi nebo UV
rotační výsek 3 x (jdna kompltně vybavená)
lakování
min. šíře role 157 mm
max. šíře tisku 305 mm
vyrovnávací vozík dráhy papíru
koncový chytací válec
zuby 1/8
anyloxové válce
200 l/cm, 3,8 cm3/m2
260 l/cm, 4,5 cm3/m2
260 l/cm, 4,5 cm3/m2
200 l/cm, 4,5 cm3/m2
160 l/cm, 6,0 cm3/m2
160 l/cm, 6,0 cm3/m2
220 l/cm, 7,0 cm3/m2
140 l/cm, 7,0 cm3/m2
160 l/cm, 7,5 cm3/m2
120 l/cm, 8,0 cm3/m2
magnetické válce 4 kusy - 92, 104 a 114 zubů

Dostupnost: ihned
Video stroje:
Důvod prodeje: nákup nového stroje
Technický stav stroje: funkční, stavem a opotřebením úměrný svému stáří, udržovaný
stále v produkci
Náhradní díly: 1 pár univerzálních ložisek
3 ks nátěrových válců
4 ks kanálových válečků
1 ks zdroje DPL sušení
1 ks náhradní trubice pro sušení DPL
6 ks spodních nožů pro podélné řezání
6 ks horních nožů pro podélné řezání
10 ks ostří
Upozornění: Posouzení stavu stroje uvedené v CV jsme pro Vás získali od posledního provozovatele nebo na základě prohlídky naším zaměstnancem, abychom Vám mohli poskytnout co nejvíce informací.
Pro Vaši větší jistotu doporučujeme Vaši vlastní prohlídku nebo posouzení nezávislým mechanikem. Na stroj Vám nemůžeme poskytnout žádné garance.
Služby: Pokud chcete, abychom vám zajistili demontáž, nakládku, transport, instalaci nebo jiné služby, klikněte prosím sem

Nebo kontaktujte náš tým