stroje s referenčním číslem: 16575
Curriculum vitae (CV), (rovněž hláskované kurikulum vité), poskytuje přehled pracovních zkušeností a ostatních kvalifikací osoby. V některých zemích je CV obvykle tím prvním, s čím se potenciální zaměstnavatel setká, pokud jde o uchazeče o zaměstnání, a je typicky používáno k prověřování uchazečů. Curriculum vitae je latinský výraz, který může být volně překládán jako průběh (mého) života nebo jednoduše „životopis“.

Stroje v naší nabídce jsou nyní v situaci podobné lidským žadatelům o nové pracovní místo. Některé stroje jsou téměř nové, jako absolventi a jiné mají za sebou již mnoho let pracovní zkušenosti. Některé jsou více vhodné pro jeden druh činnosti a jiné zase pro druhý. Všechny tyto stroje ale spojuje to, že jsou momentálně z různých důvodů uvolněny ze stávajících služeb a hledají možnost nového uplatnění.

Seznamte se zde v CV stroje se všemi detaily, které se nám podařilo získat.

MULTIMASTER CAS 52/4

Falcovačka

 
 

Speciální nabídka

 
Výrobce: Mathias Bäuerle GmbH, Gewerbehallestr, St.Georgen Germany
Rok výroby: 2015
Max. Formát/šíře: 520x850 mm (20,5"x33,5")
 

Další popis:
4 falcovací kapsy
kontrola dvojitého nakládání
min. délka skládání 350mm
programová paměť pro 60 opakujících se operací
automatické měření tloušťky papíru
vykladač
bez nakladače

Dostupnost: ihned
Pracovní zkušenosti: používán pouze jako předváděcí stroj
Důvod prodeje: prodej přebytečného zařízení
Technický stav stroje: stav nového stroje
dosud nepoužitý, v originálním zabalení
Upozornění: Posouzení stavu stroje uvedené v CV jsme pro Vás získali od posledního provozovatele nebo na základě prohlídky naším zaměstnancem, abychom Vám mohli poskytnout co nejvíce informací.
Pro Vaši větší jistotu doporučujeme Vaši vlastní prohlídku nebo posouzení nezávislým mechanikem. Na stroj Vám nemůžeme poskytnout žádné garance.
Služby: Pokud chcete, abychom vám zajistili demontáž, nakládku, transport, instalaci nebo jiné služby, klikněte prosím sem

Nebo kontaktujte náš tým