stroje s referenčním číslem: 18041
Curriculum vitae (CV), (rovněž hláskované kurikulum vité), poskytuje přehled pracovních zkušeností a ostatních kvalifikací osoby. V některých zemích je CV obvykle tím prvním, s čím se potenciální zaměstnavatel setká, pokud jde o uchazeče o zaměstnání, a je typicky používáno k prověřování uchazečů. Curriculum vitae je latinský výraz, který může být volně překládán jako průběh (mého) života nebo jednoduše „životopis“.

Stroje v naší nabídce jsou nyní v situaci podobné lidským žadatelům o nové pracovní místo. Některé stroje jsou téměř nové, jako absolventi a jiné mají za sebou již mnoho let pracovní zkušenosti. Některé jsou více vhodné pro jeden druh činnosti a jiné zase pro druhý. Všechny tyto stroje ale spojuje to, že jsou momentálně z různých důvodů uvolněny ze stávajících služeb a hledají možnost nového uplatnění.

Seznamte se zde v CV stroje se všemi detaily, které se nám podařilo získat.

ADAST DOMINANT 846 P

Ofsetový tiskový archový stroj

 
 
Výrobce: Adast Adamov a.s., Czech Republic
Rok výroby: 1996
Počet barev: 4
Max formát: 520x740 mm (20,5"x29,1") cca B2
Počítadlo: 50 mil. tisků
 

Další popis:
konvenční - potahové vlhčení
obracecí zařízení 2+2 / 4+0
vysoký vykladač
dálkové řízení barevnic a registrů Inkflow
manuální zakládání desek
poprašovač
Super Blue v nakladači
kompresor Becker

Dostupnost: ihned
Důvod prodeje: nákup nového stroje
Technický stav stroje: funkční, stavem a opotřebením úměrný svému stáří, udržovaný
demontovaný a uskladněný
Upozornění: Posouzení stavu stroje uvedené v CV jsme pro Vás získali od posledního provozovatele nebo na základě prohlídky naším zaměstnancem, abychom Vám mohli poskytnout co nejvíce informací.
Pro Vaši větší jistotu doporučujeme Vaši vlastní prohlídku nebo posouzení nezávislým mechanikem. Na stroj Vám nemůžeme poskytnout žádné garance.
Služby: Pokud chcete, abychom vám zajistili demontáž, nakládku, transport, instalaci nebo jiné služby, klikněte prosím sem
Povinné položky (povinný je email nebo telefon)

Nebo kontaktujte náš tým